Betwisting moederschap

Deze betwisting kan ingesteld wordt door de vader, het kind, de vrouw ten opzichte van wie de afstamming op basis van de geboorteakte is vastgesteld en door de vrouw die het moederschap opeist.

De vordering moet worden ingesteld binnen het jaar van de ontdekking door de eisende partij van het leugenachtig karakter van de op basis van de geboorteakte vastgestelde moederlijke afstamming.

De vordering zal enkel worden toegelaten voor zover er geen bezit van staat is tussen moeder en kind.

De vrouw die het moederschap succesvol kan betwisten, brengt niet automatisch de vaststelling van het moederschap met zich mee.

Rechtstakken