Erkenning moederschap

Dit komt maar zelden voor aangezien de naam van de moeder verplicht in de geboorteakte moet vermeld worden.

Indien dit toch niet het geval is, kan een vrouw een kind erkennen wanneer:

  • de vrouw anoniem bevallen is in het buitenland met buitenlandse geboorteakte zonder vermelding van de naam
  • het kind een vondeling is of de geboorte niet werd aangegeven
  • er geen geboorteakte is of die verloren is gegaan
  • het moederschap blijkt uit de geboorteakte die succesvol werd betwist

Ingevolge de nieuwe wet is de toestemming vereist van:

  • het kind zo het meerderjarig of ontvoogd is
  • de ouder ten aanzien van wie de afstamming wel vaststaat indien het kind jonger is dan 12 jaar
  • het kind en de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststaat, indien het kind ouder is dan 12 jaar doch minderjarig. Alleen wanneer het kind geen wettelijke vader heeft, deze laatste overleden is of zijn wil niet kan uiten, zal de moeder zonder toestemming kunnen erkennen.

Wordt die toestemming geweigerd, dan moet de vrouw de personen dagvaarden voor de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Erkent de vrouw een kind dat tijdens haar huwelijk is geboren, dat moet haar echtgenoot op de hoogte gebracht worden.

Deze erkenning kan uiteindelijk opnieuw betwist worden maar dit komt uiterst zelden voor aangezien een moederlijke erkenning al zeer uitzonderlijk is. Enkel de vader, de erkennende vrouw zelf, de persoon die het moederschap opeist en het kind kunnen de vordering instellen.

Rechtstakken