Onderzoek naar het moederschap - vaderschap

Het onderzoek naar het moederschap is mogelijk indien het moederschap niet vaststaat wegens het ontbreken van een geboorteakte, het ontbreken van de naam van de moeder in de geboorteakte of wegens het feit dat het kind niet erkend is.

Indien de moederlijke afstamming vaststaat kan er toch een onderzoek worden ingesteld wanneer het kind onder valse naam is ingeschreven. In dit geval gaat het onderzoek gepaard met een betwisting van het reeds vastgestelde moederschap.

Het onderzoek naar het vaderschap is mogelijk indien het vaderschap niet vaststaat op basis van de vaderschapsregel of het kind niet is erkend.

De vordering zal onontvankelijk zijn wanneer zou worden vastgesteld dat er ten aanzien van de tweede ouder wanneer bepaalde huwelijksbeletselen bestaan. Voor zover het meerderjarig of ontvoogde kind zich tegen de vordering verzet, zal deze ook onontvankelijk worden verklaard.

De vordering zal ongegrond verklaard worden voor zover de vaststelling van afstamming strijdig zou zijn met het belang van het kind.

Het bewijs van het ontbreken van een biologische band moet geleverd worden waarbij opnieuw een exceptie van verkrachting bestaat.

Zowel het kind als elk van de ouders kunnen de vordering instellen. De rechtspraak zegt dat die mogelijkheid ook open staat voor de man of vrouw die beweert de genetische ouder te zijn.

Rechtstakken