Afstamming aan vaderszijde

Het vaderschap komt normaal vast te staan aan de hand van de vaderschapsregel. Dit is de regel waarbij het vaderschap automatisch toekomt aan de (mannelijke) echtgenoot van de moeder. Ook het kind dat geboren is 300 dagen na de ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk, de echtscheiding of bewezen feitelijke scheiding, heeft die man als vader.

Sinds de nieuwe wet is die vaderschapsregel niet meer van toepassing op:

  • kinderen geboren meer dan 300 dagen na de inleidingszitting van de echtscheiding, of na de toelating van de Kortgedingrechter om afzonderlijk te wonen
  • kinderen geboren meer dan 300 dagen na de datum van de feitelijke scheiding (wat met alle middelen mag bewezen worden)
  • kinderen geboren meer dan 300 dagen na het vonnis van de Vrederechter (art. 223 B.W.) waarbij afzonderlijke woonst werd toegekend
  • kinderen waarvan de moederlijke afstamming vastgesteld werd door een erkenning of bij rechterlijke beslissing is vastgesteld
  • kinderen geboren wanneer de afstamming van moeder nog niet is vastgesteld
  • kinderen geboren meer dan 300 dagen na de verdwijning van de echtgenoot op basis van een vonnis van afwezigheidsverklaring

Vroeger moest voor al deze categorieën een procedure tot betwisting vaderschap worden gevoerd. Nu komt de afstammingsband met die man eenvoudig niet meer vast te staan.

De persoon die de geboorte van dergelijk kind gaat aangeven, moet bij de aangifte al onmiddellijk de nodige documenten bijhebben om een van deze categorieën te bewijzen.

Indien dit niet onmiddellijk kan bewezen worden, en de echtgenoot toch genoteerd wordt als wettelijke vader, kan dit enkel aangepast worden aan de hand van een procedure voor de Rechtbank om de akte te laten verbeteren.

Echter kunnen beide ouders een gemeenschappelijke verklaring afleggen dat de echtgenoot toch de vader is, ook onder deze categorieën. Dit moet uiterlijk bij de aangifte van geboorte verklaard worden.

Gebeurt dat niet, dan kan de vader het kind later nog altijd erkennen of kan de moeder een procedure met onderzoek naar het vaderschap voeren.

Rechtstakken